LESTA INDUSTRIES

Už personalo politiką „Lestai“ - tarptautinis pripažinimas

„Lesta“ suteiktas socialinio atsakingumo sertifikatas.

Jį visame pasaulyje turi vos keletas tūkstančių įmonių. Sertifikatą, kuris patvirtina, jog bendrovė užtikrina darbuotojams tinkamas darbo sąlygas bei žmogaus teises, suteikė nepriklausoma tarptautinė sertifikavimo įstaiga „Det Norske Veritas“ (DNV).

Socialinio atsakingumo sertifikatas „SA 8000:2008“ skiriamas verslo įmonėms už socialiai teisingą ir etišką elgesį su darbuotojais, pagrįstą visuotine žmogaus teisių deklaracija. Sertifikatas garantuoja, jog įmonėje naudojami vidiniai procesai, skirti užtikrinti pagrindines darbuotojų teises, kurios apima sveikatos, saugumo, darbo aplinkos ir laiko, diskriminacijos ir kitus aspektus.

„Kalbėdami apie įmonės sėkmę, galime pabrėžti produkcijos kokybę, plėtrą į užsienio šalis, naujų technologijų diegimą, tačiau viso to nebūtų be įmonės darbuotojų. Norint dirbti sėkmingai, svarbu, kad darbuotojai būtų motyvuoti, jiems sudarytos tinkamos darbo sąlygos, vienodos galimybės tobulėti. Nuo pirmųjų veiklos dienų vadovaujamės principu, jog socialinė atsakomybė turi prasidėti įmonės viduje“, – sakė „Lesta" direktorius Mindaugas Stankevičius.

Socialinio atsakingumo sertifikatas suteikiamas skirtingų gamybos sektorių įmonėms. „Lestai“ jis skirtas kaip transporto priemonių eksploatavimui ir priežiūrai skirtų produktų gamybos ir pakavimo, taip pat pakuočių dizaino, gamybos ir priežiūros bendrovei. Sertifikatas patvirtina, jog „Lesta“ rūpinasi savo darbuotojais, užtikrina jiems lygias galimybes, netoleruoja diskriminacijos, suteikia tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, laikosi kitų, tarptautinės žmogaus teisių konvencijos numatomų sąlygų.

„Lesta“ turi daugiau nei 30 darbuotojų. Įmonė nuosekliai investuoja į pažangias gamybos technologijas, kurios gerina ne tik produkcijos kokybę, bet ir darbo našumą, leidžia gamybos procesams vykti lengviau, saugiau ir greičiau. Per metus „Lesta“ pagamina ir supakuoja 5000 tonų aušinimo skysčių, langų ploviklių, automobilių kosmetikos bei kitų eksploatacinių skysčių transporto priemonėms. Didelė dalis jų eksportuojama į užsienio šalis.

Socialinės atsakomybės standartą „SA 8000“ inicijuoja tarptautinė žmogaus teisių gynimo organizacija SAI (Social Accountability International). Sertifikatas įmonėms suteikiamas trims metams, vėliau įmonė vertinama iš naujo. Visame pasaulyje šis sertifikatas skirtas keliems tūkstančiams įmonių.

UAB „LESTA“

ETIŠKOS DARBDAVYSTĖS IR DARBO SĄLYGŲ POLITIKA

Mūsų kompanija, vykdydama verslą, remiasi tarptautiniu mastu pripažįstamomis žmogaus ir darbuotojų teisėmis. Mes siekiame užtikrinti, kad su visais mūsų darbuotojais būtų elgiamasi sąžiningai ir pagarbiai. Tikime, kad dialogas tarp darbdavio ir darbuotojų gali reikšmingai prisidėti siekiant tvarios sėkmės įmonei, ir jos darbuotojams. Mes tikimės, kad mūsų tiekėjai ir subrangovai bei tolimesnė reikšminga tiekimo grandinė laikysis tokių pačių, etiškos darbdavystės ir darbo sąlygų politikos, principų.

 VAIKŲ DARBAS

Nenaudojame ir neremiame vaikų darbo. Mūsų įmonė neįdarbina jaunesnių nei 18 metų darbuotojų. Atskirais trumpalaikiais atvejais (pvz.: vasaros atostogų metu), įdarbinę jaunus darbuotojus, mes užtikriname, jog jie nepateks į aplinkybes, kurios yra pavojingos arba nesaugios jų fizinei ir psichinei sveikatai bei asmenybės vystymuisi.

 PRIVERSTINIS IR PRIVALOMASIS DARBAS

Netaikome jokių priverstinio ar privalomojo darbo formų, įskaitant nelaisvanoriškus darbo santykius ar tam tikras jų sąlygas, užstatų ar asmens dokumentų paėmimą, suvaržymą laisvai judėti. Netoleruojame ir neprisidedame prie prekybos žmonėmis.

 SVEIKATA IR SAUGA

Užtikriname saugią ir sveikatai nekenksmingą darbo aplinką, sistemingai įvertindami galimus pavojus ir imdamiesi nuolatinių priemonių šalinti tuos pavojus sukeliančias priežastis. Siekdami stiprinti darbuotojų saugą ir sveikatą, į šią veiklą įtraukiame ir pačius darbuotojus.

 ASOCIACIJŲ LAISVĖ IR TEISĖ Į KOLEKTYVINES DERYBAS

Gerbiame darbuotojų teisę laisvai jungtis į profesines sąjungas ar kitaip organizuotis, siekiant kolektyviškai derėtis dėl darbo sąlygų. Įsipareigojame netaikyti jokių priemonių, varžančių šią darbuotojų teisę.

 DISKRIMINACIJA

Nepraktikuojame ir neremiame diskriminacijos įdarbinimo, atlyginimo, mokymo, karjeros, darbo santykių nutraukimo ar išėjimo į pensiją srityse, dėl darbuotojų rasės, lytinės orientacijos, amžiaus, politinių pažiūrų, o taip pat dėl kitų aspektų, dėl kurių galėtų atsirasti diskriminacija, netoleruojame jokio grasinančio, priekabiaujančio ar išnaudojančio elgesio tarp darbuotojų.

 DRAUSMINĖ PRAKTIKA

Su visais darbuotojais elgiamės pagarbiai, saugome jų orumą. Netoleruojame jokios fizinės ir psichologinės prievartos, šiurkštumo ir įžeidinėjimo. Visa taikoma drausminė praktika atitinka LR teisės aktų nuostatas, kurios tikslas – stiprinti drausmę, o ne bausti už pažeidimus.

 DARBO LAIKAS

Užtikriname, kad darbo laikas atitinka LR teisės aktų reikalavimus. Esant viršvalandiniam darbui – jis yra laisvanoriškas ir apmokamas didesniu tarifu nei įprastos darbo valandos.

 DARBO UŽMOKESTIS

 Visiems darbuotojams nustatytu periodiškumu mokame sutartą darbo užmokestį. Darbo užmokestis už įprastą darbo savaitę (40 darbo val.) yra ne mažesnis negu valstybės nustatytas minimalus atlyginimas ir/arba ne mažesnis nei pragyvenimo minimumo atlyginimas (periodiškai apskaičiuojamas ir patvirtinamas pagal SAI gaires). Nedarome jokių LR teisės aktais nenumatytų atskaitymų. Nevengiame vykdyti jokių darbdavio įsipareigojimų darbuotojams pagal LR teisės aktus, susijusių su atlyginimu už darbą ir socialine apsauga.

Įsipareigojame laikytis visų SA8000 standarto bei LR teisės aktų reikalavimų visose socialinio atsakingumo srityse, periodiškai peržiūrėti šios politikos aktualumą ir adekvatumą siekiant ją tobulinti pagal besikeičiančius taikytinus reikalavimus.

Šią politiką komunikuosime visiems įmonės darbuotojams taip, kad bendrovės įsipareigojimai būtų aiškūs ir suprantami. Pagal poreikį, šią politiką pateiksime visoms suinteresuotosioms šalims.

Vadovybė įsipareigoja nuolatos prižiūrėti, kad ši politika būtų įgyvendinama kasdieninėje bendrovės veikloje.

Pastebėjus šių nuostatų nesilaikymo atvejus, prašome informuoti vadovybę atitinkamais informacijos pateikimo kanalais – per SA8000 darbuotojų atstovus, idėjų, pasiūlymų, klausimų dėžutę arba el. paštu info@www.lesta.lt.


Vadovybės vardu

2012-09-28

UAB „Lesta“direktorius Mindaugas Stankevičius

Naujienlaiškio užsakymas

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Jei sutinkate su slapukų naudojimu spauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau apie slapukus galite skaityti Privatumo politikoje.